اولین اپلیکیشن تخصصی نام در کشور بر اساس روش شیخ بهایی

 989120172629+

مشاوره رایگان :

قانون جذب یک قانون ثانویه است !

جذب یک قانون ثانویه است!! بی شک همه ما درباره قانون جذب شنیده ایم اما باید بدانید قانون جذب یک قانون ثانویه است و قانون اصلی همان: قانون ارتعاش است! یعنی در دنیا چیزهای هم ارتعاش همدیگر را جذب می کنند اگر شما خواهان ثروت و شادی و سلامتی هستید تنها با خواستن و اندیشیدن آنها را جذب نخواهید کرد بلکه باید ارتعاش خود را با آنها یکسان کنید رزونانس : در فیزیک پدیده ای داریم به نام رزونانس یعنی هم فرکانسی ! اما هم فرکانس بودن به چه معنی است ؟ بگذارید مثالی بزنم شما حتما شاهد این بودید که وقتی صدای موزیک را توسط تلویزیون یا هر وسیله دیگری اگر زیاد کنید شیشه ها یا لوستر شروع به لرزش می کنند به نظر شما در همچین مواردی چه اتفاقی میفتد ؟ وقتی فرکانس صدای پخش شده با فرکانس لرزش شیشه یا لوستر همسان بشود شیشه یا لوستر شروع به لرزیدن می کنند به این پدیده رزونانس گفته می شود ! اکنون بهتر متوجه شدید منظور از هم فرکانسی یا هم ارتعاش بودن چیست در دنیا قوانین محکمی وجود دارد که خدشه ناپذیر هستن ولی شاید ما با چشم خود آنها را نبینیم مانند : قانون جاذبه زمین شما چه قبول داشته باشید و چه نداشته باشید این قانون عمل می کند و اگر خود را ازبلندی به پایین پرت کنید صدمه می بینید ! در باره قانون ارتعاش هم همین وضعیت حاکم است حتی اگر آنرا نبینید و یا نپذیرید بازهم عمل میکند!! هر آنچه در زندگی دور و بر شماست بدلیل این است که شما با آن در ارتعاش هستید اگر در وضعیت خوبی به سر نمی برید دجار فقر یا بیماری هستید هیچکس یا هیچ چیزی در عالم جز خود شما مسِول آن نیست ! هرچقدر زحمت بکشید هرچقدر درخواست کنید ولی باز وضع شما همان خواهد بود که ارتعاش شما تعیین میکند !! حتما می پرسید پس چاره چیست ؟ اگر ارتعاش بالایی نداریم باید در همین وضعیت متوقف بشویم و تا آخر عمر انتظار تحول و پیشرفت نداشته باشیم ؟ به نظر من سوال درست اینه که چرا ما در ارتعاش پول و سلامتی و شادی و ...نیستیم ؟؟ عوامل مختلفی در پیرامون و درون ما باعث بوجود آمدن ارتعاش ماست یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در زندگی همه ما " نام " ماست (البته نقش عوامل دیگر مانند جامعه یا والدین و تربیت و ...در ایجاد الگوهای ذهنی فقر را نمیشود نادیده گرفت که بایستی همزمان با آنها نیز پرداخت ) اما خبر خوب اینه که شما در هر سن و جنسیت باشید و در هرجای دنیا که باشید می توانید : "متحول شوید ... با تغییر نام خود ارتعاش خود را تغییر دهید اگر ارتعاش نام شما عالی باشد بطور دایم در معرض جذب ثروت و موفقیت هستید یک نام خوب زمینه را برای تحقق اتفاقهای مثبت فراهم می کند افرادی که دارای نام عالی هستند همواره انرژی بیشتری دارند قدرت بیشتری را احساس می کنند وفردی که نام ضعیفی دارد مانند کسی است که کوله بار سنگینی بر روی دوش خود دارد زودتر خسته می شود احساس ضعف و ناامیدی میکند . کیمیای نام واحد آموزش و توسعهدیدگاه و نظرات کاربران
نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد

نظر و پیشنهاد